Wytyczne dla uczelni dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wytyczne dla uczelni dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wytyczne dla uczelni w zakresie organizacji roku akademickiego 2021/2022

20.07.2021

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje co do zasady powrót do nauczania na uczelniach na jego terenie w roku szkolnym 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniać dynamikę występowania COVID-19 oraz decyzje rządowe. W przypadku zwiększonego ryzyka epidemii można wprowadzić edukację hybrydową, a w szczególnych przypadkach także powrót do edukacji na odległość.

Zniesienie tymczasowej rejestracji w pracy uczelni”

W połowie sierpnia ma zostać uchylone rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia działalności niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie profilaktyki, prewencji i kontroli COVID-19.

Rezygnacja z czasowych zapisów na działalność uczelni wiąże się z:

  • przywrócenie (na dzień zniesienia systemu) możliwości okresowych ocen nauczycieli akademickich,
  • Utrzymanie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranckich oraz legitymacji nauczyciela akademickiego. Obowiązuje w okresie przedawnienia lub zawieszenia pracy Uczelni oraz 60 dni po upływie tego okresu. Dlatego też, jeśli rozporządzenie zostanie uchylone w połowie sierpnia, legitymacje będą ważne do połowy października br. W pierwszej połowie października posiadacze legitymacji muszą osobiście przybyć na uczelnię w celu ich odnowienia.

Prowadzenie zajęć przewidzianych w programach studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość و

W zakresie możliwości prowadzenia zajęć przewidzianych w programach studiów z wykorzystaniem metod i technologii kształcenia na odległość, art. 67 sekund. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprost przewiduje możliwość uzyskania określonych efektów kształcenia objętych programem studiów w ramach zajęć prowadzonych metodami i technologiami kształcenia na odległość.

Zajęcia te powinny być prowadzone przy użyciu infrastruktury i oprogramowania, które zapewniają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między uczniami a nauczycielami. Ważne jest, aby zajęcia prowadzone były metodami i technikami kształcenia na odległość, o ile pozwala na to specyfika studiów na danym kierunku.

Szczegółowe wymagania związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

READ  Biblioteka zatrzymuje się, wirtualna przestrzeń dla czytelników

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com