Wystawa stołeczna … Przejdź przez Jacka Adamasa w Co-Art Center …

Wystawa stołeczna … Przejdź przez Jacka Adamasa w Co-Art Center …

Wystawa „…Go” Jacka Adamasa otwiera się w CSW Zamek Ogazdowski w Warszawie. Jej celem jest ukazanie “twórczego dialogu między twórczością Jacka Adamasa, autora instalacji i inicjatora działań partycypacyjnych w przestrzeni publicznej, a poezją Zbigniewa Herberta”.

„Adamas podkreśla dosłownie słowa Herberta i podejmuje problem ich aktualności w aktualnym kontekście społecznym oraz w odniesieniu do indywidualnego odbioru twórczości poety. Krytycznie ujmuje odbiór spuścizny Herberta, który zwykle sprowadza się do pustych haseł, które rozbrzmiewają w uszy każdego Polaka, w większości brane bez zastanowienia i bez efektu.Na otaczającą nas rzeczywistość” – napisał kurator Marcel Skiersky.

Jak wyjaśniliśmy, „Aranżacja wystawy opiera się na odzwierciedleniu charakterystycznego wykonania prac Adamasa”. „Prace, które zwykle eksponowane są na ulicach polskich miast, prezentowane są w przestrzeniach wystawienniczych w układzie zbliżonym do sceny teatralnej. Sposób poruszania się po wystawie i narracja generowana przez pokaz odzwierciedlają wysiłek intelektualny potrzebny do przyswojenia + przesłanie Pana Cogito +” – napisał na stronie CSW.

Skiersky pisze: „Adamas szuka tematów związanych z poezją autora + listów pana Cogito + w śmiały sposób, wyśmiewając instalacje i rzeźby – media, które w ogóle czuje się najlepiej”. „Wystawa jest powrotem do wczesnych lat działalności artysty ze słynnej Kowalni, kiedy prace Adamasa wskazywały na ogólne idee, a uproszczona estetyka zachęcała do milczenia i kontemplacji znaczeń” – czytamy na stronie CSW.

Przypomniano, że Jacek Adamas “jest jednym z najważniejszych innowatorów w kierunku sztuki krytycznej”. W 1993 roku obronił dyplom w pracowni profesora. Grzegorza Kowalskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Rzeźby).

“Zasadniczo tworzy instalacje, które eksponuje w przestrzeni publicznej, łącząc je z aktualnym kontekstem społecznym i politycznym. W 2020 roku został uhonorowany doroczną nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu” – czytamy o autorze.

Jak wyjaśnialiśmy: „Integralną częścią wystawy jest konstrukcja prezentowana na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego”. Wykonane z płyt heraldycznych – materiałów użytych wcześniej w grafice Adamas, ale nigdy w tym kształcie i skali – nadrukowano tekst + litery Pana Cogito +. Od dołu, po widocznej stronie odbiorcy, powierzchnia pokryta znakami za pomocą symboli z rąk wziętych z alfabetu języka.Na zewnętrznej stronie struktury wiersz został napisany czcionką złożoną z segmentowych czasopism promocyjnych ogłoszeniowych” – tak napisano.

READ  UM Lublin: Chatka Żaka tworzy lubelską przestrzeń dla kultury studenckiej!

Zaobserwowano, że „nieumocowane sztandary dzielą przestrzeń na dwie części, ziemię i niebo”. „Podział ten nakłada się na znaczenia związane ze sposobem pisania słów Herberta, z których każde niesie tę samą treść, ale inne konotacje wynikające z formy” – pisano.

Wystawa wykorzystuje głośne, ostre dźwięki i światła stroboskopowe. Wystawa będzie czynna w CSW do 26 września br.

Wystawa sfinansowana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (PAP)

Autor: Grzegorz Janikowski

gj / aszw

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com