Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: Sprawy bezpieczeństwa są ważne we współpracy Polski i Litwy – Wiadomości

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: Sprawy bezpieczeństwa są ważne we współpracy Polski i Litwy – Wiadomości

Szczyt Trójmorza w Sofii: przemówienie prezydenta USA Joe Bidena w InternecieFot. KPRP/Marek Borawski

The_Kremlin_w_Rosji.jpg

za. Galeotti: Rosyjskie centrum wywiadowcze w ambasadzie w Pradze nie jest wyjątkiem. Kreml prowadzi z nami niewypowiedzianą wojnę

– Wspólnym mianownikiem w Polsce jest brak powszechnej akceptacji tych formatów – mimo że Stany Zjednoczone, Niemcy i kraje azjatyckie, takie jak Chiny i Japonia, przywiązują dużą wagę – powiedział PolskieRadio24.pl Dr.. Okas Jasina, komentując szczyt Trójmorza i niedawne spotkanie Trójkąta Lubelskiego (Polska, Litwa i Ukraina).

Odnotowany. Okas Jasina powiedział, że kraje regionu nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wiele ich łączy, gdyż platforma Trójmorza pozwala im stale znajdować wspólne interesy i możliwość wspólnego rozwoju w nowych obszarach.

Analityk PISM potwierdził, że Trójkąt Lubelski jest zgodny z Inicjatywą Trójmorza i obejmuje znajdującą się obecnie poza Unią Europejską Ukrainę. W przyszłości format ten może zostać rozszerzony na Białoruś.

Więcej o działalności Inicjatywy Trójmorza i Trójkąta Lubelskiego – w wywiadzie.

pap_20210106_0UF (1) .jpg

Ukraiński ekspert: NS2 naraża Ukrainę na zakrojoną na szeroką skalę rosyjską agresję, jest też narzędziem nacisku na Polskę

PolskieRadio24.pl: Przed tegorocznym szczytem Trójmorza Odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego z udziałem Polski, Ukrainy i Litwy. Co możemy powiedzieć o przypadku Inicjatywy Trójmorza i jaki ma to związek z Trójkątem Lubelskim?

Dr.. Ocas Jasina (PISM): Inicjatywa Trójmorza nadal istnieje, mimo że w ciągu ostatnich czterech lat była kilkakrotnie umieszczana w grobowcu, zwłaszcza na początku projektu.

W tym czasie Inicjatywa Trójmorza przejęła wiele celów z Polski i Chorwacji. Była to budowa przestrzeni gospodarczej, infrastruktury, energetyki i bezpieczeństwa w regionie między Rosją a Niemcami. Budował też nowy wymiar w Unii Europejskiej.

Nie możemy zapomnieć o wymiarze amerykańskim. Wiązało się to m.in. z wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie na szczyt Trójmorza 2017.

Ale nawet wtedy oczekiwania co do rozwoju Inicjatywy Trójmorza były inne. Niektórzy twierdzili, że upadnie, ponieważ uczestniczące kraje mają sprzeczne interesy, podczas gdy inni twierdzili, że taka inicjatywa byłaby nieistotna.

Jednak dzisiaj i ci, którzy odeszli od niego w 2017 roku, jak Berlin, starają się do niego zbliżyć – Niemcy otrzymały status obserwatora Inicjatywy Trójmorza.

READ  Farid: Teza o ukrywaniu wydatków skarbu państwa i długów nie jest w rzeczywistości popierana

Oczywiście trzy morza mogłyby się dalej rozwijać. Trzeba jednak podkreślić, że na przestrzeni ostatnich czterech lat możemy mówić o udanych projektach infrastrukturalnych.

Inicjatywa Trójmorza to chyba najbardziej udany projekt polskiej polityki zagranicznej ostatnich czasów.

I dodajmy, Inicjatywa Trójmorza to coś zupełnie innego niż Trójkąt Lubelski.

Wolna armia białoruska 1200.jpg

Rosyjska Armia Białoruska. Ekspert OSW: Integracja to już nie integracja, faktyczne przywództwo jest w Moskwie

Przed szczytem Inicjatywy Trójmorza odbyły się spotkania Trójkąta Lubelskiego.

Trójmorze często mylone jest z Intermarium, motywem z okresu międzywojennego.

Trójmorze to projekt w ramach Unii Europejskiej. Jednak, co było ostro krytykowane, nie zawsze było miejsce dla Ukrainy, poparcie ukraińskich aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

Trójkąt Lubelski wypełnia tę lukę. Jest to mniejszy projekt budowany na bazie Polski, Litwy i Ukrainy. Jednak od czasu swojego powstania w Lublinie latem ubiegłego roku radzi sobie bardzo dobrze.

Partie Trójkąta Lubelskiego wypowiadają się w wielu sprawach, na przykład w ostatnich miesiącach na temat mieszanych akcji Białorusi, Krymu i Rosji. Polska i Litwa zdecydowanie wspierają w tym zakresie Ukrainę, a także wspierają dążenia Kijowa do realizacji struktur europejskich. Niedawne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w Wilnie można uznać za bardzo udane.

Spotkanie to potwierdziło, że tworzenie Trójkąta Lubelskiego jest nie tylko symboliczne, ale także codzienną pracą tych trzech krajów. Szkoda, że ​​ta struktura wciąż nie jest w stanie rozwinąć się do formy czworobocznej, z Białorusią.

Na ostatnim spotkaniu podpisano m.in. mapę drogową rozwoju Trójkąta Lubelskiego oraz deklarację o uznaniu wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, a także deklarację o wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach.

READ  Japoński robot poleci na Księżyc

Czy Trójkąt Lubelski możemy traktować jako projekcję Trójmorza na wschód, a już na pewno projekt zgodny z Inicjatywą Trójmorza?

Chodzi o dzielenie się pewnymi ideami i szerzenie ich na Wschodzie. Taka forma pozwala Ukrainie uczestniczyć we wspólnych działaniach Trójmorza.

Jednak zarówno Trójkąt Lubelski, jak i Inicjatywa Trójmorza w Polsce zostały pominięte z szacunku i wiary i zostały przedstawione jako konsekwencja działań obecnego prezydenta i rządu, a nie ich obiektywne znaczenie dla kraju.

Tymczasem musi to być projekt ponadpolityczny, jak wiele projektów czy polityk na Wschodzie. Zwłaszcza, że, jak pan powiedział, nawiązując kontakty w naszym regionie, okazuje się, że istnieje cały szereg spraw o znaczeniu strategicznym, nad którymi możemy wspólnie pracować i co do których państwa regionu mają wspólne stanowisko. To jest Białoruś, ale nie tylko, bo wiele wspólnych interesów wynika z sytuacji geopolitycznej i zagrożenia ze strony Rosji. Bez utrzymywania kontaktów zapominamy też o naszej wspólnej historii i dziedzictwie kulturowym.

Nie było platform, na których można szukać wspólnych zainteresowań. Nie było kontaktów między krajami regionu, nie było wyraźnych potencjalnych korzyści i potencjalnych wspólnych celów.

Często kraje regionu nawet nie wiedziały, że mogą dojść do porozumienia, połączyć siły i sformułować wspólne cele, mimo że mamy różne interesy.

Trójmorze stworzyło taką platformę. Okazuje się, że kraje regionu mogą się spotykać, komunikować i tworzyć wspólne komunikaty. Były one wówczas znaczącym podmiotem administracji USA, dla Niemiec i Chin, choć trzeba dodać, że kontekst skupienia uwagi na Inicjatywie Trójmorza był dla każdego z tych krajów inny.

Inicjatywa Trójmorza skupia się również na Trójkącie Lubelskim. To także ważna koordynacja, ponieważ krajami Unii Europejskiej, które w większości wspierają Ukrainę nie tylko z powodów symbolicznych, ale także z trudnych interesów europejskich, są Polska i Litwa.

Być może rozwój Inicjatywy Trójmorza będzie szybszy. Ale trwający nowy szczyt Trójmorza pokazuje również, że obszarów współpracy jest coraz więcej. Na tym spotkaniu mają również objąć kulturę, naukę i turystykę, m.in. te obszary, które budują więzi i wymianę społeczną. Wśród tematów będzie ożywienie gospodarki po pandemii, a także raporty o stanie trzech mórz w relacjach z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

READ  Znana jest nazwa i data otwarcia Stargardzkiego Centrum Nauki

Potencjał Inicjatywy Trójmorza nie został jeszcze dostrzeżony. Po drugie, my sami nie dostrzegamy potencjału energii, współpracy kulturalnej i wielu relacji horyzontalnych.

Raporty o stosunkach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych pokażą nasz potencjał w kontaktach wewnątrz Unii Europejskiej oraz w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi.

W szczycie wezmą udział nowi partnerzy Inicjatywy Trójmorza – dołączą Grecja, Francja, Japonia i Wielka Brytania. Czy widzisz, że jest to atrakcyjny projekt dla innych?

Warto podkreślić rolę Japonii. Od początku wyraziła żywe zainteresowanie tym projektem jako obserwator, kraj będący w kontakcie z Inicjatywą Trójmorza.

Wynika to również z bardzo dobrego rozpoznania tego regionu w Japonii, o czym często zapominamy. Japonia bardzo dobrze wie, co się tu dzieje.

Dowód chińskiego i japońskiego zainteresowania Inicjatywą Trójmorza jest dla nas argumentem, że powinniśmy szanować siebie. Skoro inni chcieli zatroszczyć się o inicjatywę Trójmorza, być może i my ich docenić.

Jeśli chodzi o uznanie, to czasem można zapomnieć, dlaczego Inicjatywa Trójmorza i Trójkąt Lubelski są dla nas tak ważne strategicznie. Można powiedzieć, że w dłuższej perspektywie te inicjatywy decydują o naszym przetrwaniu, naszej bezpiecznej przyszłości i przyszłości regionu.

Chodzi też o nasze własne istnienie. Jeśli spojrzeć na mapę spotkań prezydenta USA Joe Bidena, widzimy Niemcy i Rosję. Wciąż pozostaje problem, jak budować relacje w kosmosie między Niemcami a Rosją, jak tworzyć tutaj przestrzeń stabilności i prosperującej gospodarki.

Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy kraje i ludy trzech mórz zdadzą sobie sprawę ze swojego znaczenia i potencjału. Ta świadomość praktycznie nie istniała przed 2016 i 2017 rokiem.

Obecnie ta świadomość istnieje i pozostanie z nami.

Skrzydło obronne to dziewiąty Bukareszt w ramach NATO i koordynacji NATO z krajami spoza sojuszu.

***

Bardzo dziękuję za wywiad.

***

Opracowała Agnieszka Marcela Kamińska, PolskieRadio24.pl

***

Trzy morza łączą 12 krajów położonych w pobliżu Morza Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyku – kraje bałtyckie, Polskę, Rumunię, Czechy, Słowację, Chorwację, Bułgarię, Austrię, Węgry i Słowenię.

Drzwi Drzwi

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com