Stypendia Fundacji DKMS dla Młodych Naukowców

Stypendia Fundacji DKMS dla Młodych Naukowców

Ruszyła trzecia edycja „Grantu badawczego Fundacji DKMS”. Stypendium skierowane jest do młodych naukowców zainteresowanych transplantacją krwi i terapią komórkową.

  • Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania naukowe dotyczą przede wszystkim przeszczepów narządów krwi i terapii komórkowej do udziału w trzeciej edycji grantu.
  • Konkurs został podzielony na dwie odrębne kategorie: badania podstawowe (stypendium: 200 000 zł), badania kliniczne (stypendium: 200 000 zł)
  • Projekty mogą obejmować różne obszary nauk podstawowych i klinicznych

Projekt został uruchomiony w 2019 roku w ramach inicjatywy „Program rozwoju przeszczepów narządów w Polsce i wsparcia chorych na białaczkę”. Konkurs otrzymał honorowy patronat PTHiT.

Laureatką poprzedniej edycji została dr Emilia Piawuteriewicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Dr Biaopiotrowicz bada wpływ inhibitorów CDK8 na cytotoksyczność komórek NK (ADCC), fagocytozę zależną od RTX (ADCP) i cytotoksyczność komplementarną zależną od RTX (CDC), a także ocenia potencjał immunoterapii inhibitorami CDK8 w leczeniu chłoniaków DLBCL przy użyciu modelu ciała. Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu.

Nazywa się ich młodymi naukowcami

Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania naukowe dotyczą przede wszystkim transplantacji narządów krwi i szeroko rozumianej terapii komórkowej do ubiegania się o trzecią edycję grantu. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych i klinicznych, z zakresu: rolnictwa, immunologii eksperymentalnej i klinicznej oraz hematologii, a także zagadnień dawstwa, diagnostyki i leczenia komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został podzielony na dwie odrębne kategorie: Badania podstawowe – Kwota grantu: 200 000. zł Badania kliniczne – Kwota grantu: 200 000. Zł. W każdym z nich zostanie wybrany jeden zwycięski projekt.

ważne daty

20-30 kwietnia 2021 – Złożenie wniosków. Wrzesień 2021 – ogłoszenie wyników

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem „Stypendium naukowego Fundacji DKMS” i wypełnienie wniosku na stronie www.dkms.pl/grant

READ  „Pionierzy. Kobiety w edukacji i nauce”. Wystawa odbyła się przed Pałacem Branickich

Wypełnioną ankietę aplikacyjną oraz podpisany regulamin należy przesłać na adres e-mail [email protected] do 30 czerwca 2021 r.

Podobał Ci się artykuł? Zaangażowany!

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com