Stypendia Fundacji DKMS dla Młodych Naukowców

Ruszyła trzecia edycja „Grantu badawczego Fundacji DKMS”. Stypendium skierowane jest do młodych naukowców zainteresowanych transplantacją krwi i terapią komórkową.

  • Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania naukowe dotyczą przede wszystkim przeszczepów narządów krwi i terapii komórkowej do udziału w trzeciej edycji grantu.
  • Konkurs został podzielony na dwie odrębne kategorie: badania podstawowe (stypendium: 200 000 zł), badania kliniczne (stypendium: 200 000 zł)
  • Projekty mogą obejmować różne obszary nauk podstawowych i klinicznych

Projekt został uruchomiony w 2019 roku w ramach inicjatywy „Program rozwoju przeszczepów narządów w Polsce i wsparcia chorych na białaczkę”. Konkurs otrzymał honorowy patronat PTHiT.

Laureatką poprzedniej edycji została dr Emilia Piawuteriewicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Dr Biaopiotrowicz bada wpływ inhibitorów CDK8 na cytotoksyczność komórek NK (ADCC), fagocytozę zależną od RTX (ADCP) i cytotoksyczność komplementarną zależną od RTX (CDC), a także ocenia potencjał immunoterapii inhibitorami CDK8 w leczeniu chłoniaków DLBCL przy użyciu modelu ciała. Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu.

Nazywa się ich młodymi naukowcami

Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania naukowe dotyczą przede wszystkim transplantacji narządów krwi i szeroko rozumianej terapii komórkowej do ubiegania się o trzecią edycję grantu. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych i klinicznych, z zakresu: rolnictwa, immunologii eksperymentalnej i klinicznej oraz hematologii, a także zagadnień dawstwa, diagnostyki i leczenia komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został podzielony na dwie odrębne kategorie: Badania podstawowe – Kwota grantu: 200 000. zł Badania kliniczne – Kwota grantu: 200 000. Zł. W każdym z nich zostanie wybrany jeden zwycięski projekt.

ważne daty

20-30 kwietnia 2021 – Złożenie wniosków. Wrzesień 2021 – ogłoszenie wyników

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem „Stypendium naukowego Fundacji DKMS” i wypełnienie wniosku na stronie www.dkms.pl/grant

READ  Najciekawsza wiadomość tygodnia - nauka [16.05.2021]

Wypełnioną ankietę aplikacyjną oraz podpisany regulamin należy przesłać na adres e-mail [email protected] do 30 czerwca 2021 r.

Podobał Ci się artykuł? Zaangażowany!

Amada Nieblas

"Creador. Erudito del alcohol. Maven web exasperantemente humilde. Escritor malvado. Ninja de la televisión".

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Read also x