Studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Witelonka w Legnicy – Legnica

Studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Witelonka w Legnicy – Legnica

20.07.2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy zaprasza na studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Kandydaci mają możliwość studiowania na czterech kierunkach studiów licencjackich (I stopień, studia 3-letnie) – Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Filologia, Pedagogika; Dwa kierunki jednolitych studiów magisterskich (studia 5-letnie) – prawo, wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja oraz jeden kierunek studiów magisterskich (studia II stopnia, studia dwuletnie) – bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Społeczna wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie nowych studiów magisterskich: Dyrektor Administracji Publicznej.

Obejrzyj filmy o przyjęciu na studia à

https://youtu.be/8qG3VjgBQz0

https://youtu.be/-3tTvG6VknI

Administracja – kawaler

Studia Administracyjne przygotowują do pracy w różnych typach administracji publicznej – centralnej i samorządowej – oraz do organów ścigania w instytucjach niepublicznych. Program studiów został przygotowany po konsultacjach z pracodawcami, dzięki czemu można zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności z zakresu obsługi administracyjnej. Oferowane specjalności to:

 • Menedżer w administracji publicznej
 • Zarządzanie i Prawo w Biznesie

bezpieczeństwo wewnętrzne – kawaler

Obejrzyj film o kierunku à https://youtu.be/7Mobkm6oWvU

Kurs Bezpieczeństwa Wewnętrznego powstał z myślą o wszystkich, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i stawiania czoła zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego. Kształcenie na tym kierunku daje możliwość stabilnego i rzetelnego zatrudnienia w jednostkach rządowych i samorządowych, takich jak policja, różnego rodzaju straże, służby i inspekcja. Dzięki zajęciom w formie ćwiczeń oraz szkoleniu zawodowemu zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci ubiegać się o pracę w stałych usługach. Oferowane specjalności to:

 • Administracja i organizacja w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Mundurowe służby bezpieczeństwa

Filologia angielska – kawaler

Obejrzyj filmy o kierunku à

https://youtu.be/KhmJmi4gp68

https://youtu.be/1zZLaymOYEY

Jeśli masz smykałkę do języków, lubisz nawiązywać relacje i uczyć się w międzynarodowym środowisku, a także interesujesz się innymi kulturami i tradycjami, to masz zalety lingwisty i przyszłego eksperta w dziedzinie różnorodności i komunikacji międzykulturowej! Jeśli na studiach poprawisz swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej oraz podstawy funkcjonowania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu. Kierunek zapewnia zdobycie kompetencji i umiejętności językowych potrzebnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. Prezentacja skierowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę o języku i innych zjawiskach kulturowych związanych z krajami regionu anglojęzycznego. Oferowane specjalności to:

 • Angielski biznesowy
 • angielski z niemieckim
READ  Kraków: Teren pod nowymi mostami kolejowymi zmieni swoje oblicze. UMOWA PLK I MIASTA

pochodzenie hodowlane – kawaler

Obejrzyj filmy o kierunku à

https://youtu.be/8lpqX46Vi9k

https://youtu.be/L0hwOUELdUo

https://youtu.be/_int8jkwqwA

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy skierowane są do osób zainteresowanych pozyskiwaniem wszechstronnej wiedzy na temat edukacji, a także zmian w mechanizmach kształcenia i uczenia się w toku życia człowieka. Oferujemy studia, które dadzą Ci solidne przygotowanie psychologiczne i pedagogiczne. Kształcenie obejmuje tematy z zakresu treści ogólnych, podstawowych, normatywnych i specjalistycznych. Nasz program oferuje zajęcia praktyczne niezbędne do zrozumienia społecznego i kulturowego procesu nauczania i uczenia się oraz pracy opiekuńczej i pedagogicznej. Oferowane specjalności to:

 • Opieka wychowawcza i wychowawcza z terapią wychowawczą
 • Rehabilitacja z socjoterapią

Prawo – Skonsolidowane studia magisterskie (5 lat)

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku prawo w Witelonie w Legnicy są gwarancją zdobycia silnej wiedzy prawniczej i umiejętności niezbędnych do kariery w zawodzie prawniczym. Zawód prawnika to zawód prestiżowy, cieszący się zaufaniem opinii publicznej. Odbiorcami studiów są osoby, które zamierzają rozpocząć klasyczną karierę prawniczą lub planują karierę w kancelarii (krajowej lub międzynarodowej) lub w biznesie. W trakcie studiów przygotujemy Cię do podjęcia pracy na sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego lub udokumentowanego szkolenia!

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Skonsolidowane studia magisterskie (5 lat)

Obejrzyj filmy o kierunku à

https://youtu.be/L0hwOUELdUo

https://youtu.be/8lpqX46Vi9k

https://youtu.be/P3ZLbCsBTZE

Studium Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego przygotowuje do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej. Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu przygotowania psychologicznego, pedagogicznego, tematycznego i metodycznego, a także wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnego.

bezpieczeństwo wewnętrzne – Studia magisterskie (2 lata)

Obejrzyj film o kierunku à https://youtu.be/7Mobkm6oWvU

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone są dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, takich jak policjanci, służba więzienna, kuratorzy sądowi, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej zajmujący się bezpieczeństwem. Program studiów umożliwia studentom zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz dyscyplin pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa i nauk o zarządzaniu. Oferowane specjalności to:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • Techniki kryminalistyczne i śledcze
 • obrona państwa
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
READ  Różnice w dochodach przyczyniają się do przedwczesnej śmierci

Główny menadżer * Studia magisterskie (dwuletnie)

* Kierunek rozpocznie się po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki

s

Autor: Zygmunt Mułek |
Dodano: 20.07.2021 |
Wyświetlenia: 36

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com