Różnice w dochodach przyczyniają się do przedwczesnej śmierci

Różnice w dochodach przyczyniają się do przedwczesnej śmierci

Według badania przeprowadzonego przez hiszpańskich naukowców różnice w dochodach wpływają na 16 najczęstszych przyczyn śmierci. włącznie z. Biolodzy, statystycy i socjologowie. Ten związek jest wyraźniejszy w przypadku mężczyzn.

Według badań opublikowanych w International Journal of Environmental Research and Public Health, niższe zarobki przyczyniają się do rozwoju schorzeń, które przyczyniają się do przedwczesnej śmierci, a także do większej liczby wypadków drogowych i samobójstw w slumsach.

Autorzy badania, którzy są pracownikami kilku hiszpańskich uczelni, wyjaśnili, że ich badanie opierało się na analizie kilku czynników, wśród których znalazły się wysokość dochodów, miejsce zamieszkania oraz najczęstsze przyczyny zgonów mieszkańców miast.

Wskazywali, że w większości przypadków istnieje związek między przedwczesnymi zgonami a obszarami miast o niskim poziomie zamożności ludności.

Zaangażowany w badania Miguel Martinez z Uniwersytetu w Walencji wyjaśnił, że metodologia zastosowana przez naukowców pozwoliła naukowcom zmierzyć częstość występowania najczęstszych chorób i tragicznych wydarzeń, które prowadzą do śmierci w określonych dzielnicach.

„Dzięki naszym modelom statystycznym byliśmy w stanie analizować od 10 do 20 chorób jednocześnie, co nie jest obecnie możliwe w przypadku jakiejkolwiek technologii w nauce” – dodał Martinez.

Współautor badania wyjaśnił, że analizowane 16 przyczyn zgonów, które zdaniem naukowców są związane ze zjawiskiem ubóstwa, stanowią około 48 proc. Przyczyny zgonów wśród mężczyzn wynoszą około 35 procent. śmiertelność kobiet.

Autorzy wykazali, że najczęstszymi zgonami w slumsach były marskość wątroby, AIDS, przewlekła obturacyjna choroba płuc, udar, cukrzyca, rak piersi i prostaty, a także wypadki samochodowe i samobójstwa.

„Większość z tych przyczyn śmierci wynika z nadmiernego spożycia alkoholu, palenia tytoniu i ryzykownych zachowań seksualnych” – dodał Martinez.

Badanie hiszpańskich naukowców sfinansowane przez madrycki Instytut Zdrowia Karola III, przeprowadzone w latach 1996-2015 w 26 miastach tego kraju. (PAPKA)

Artykuł / ECR /

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com