Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: Powrót do szkoły ze stresem uczniów

Dla ponad 70 proc. po powrocie do szkoły dominującym uczuciem jest stres, a prawie połowa uważa, że ​​nie musi codziennie chodzić do szkoły, aby skutecznie zdobywać wiedzę. Jeśli chodzi o nauczycieli, większość z nich chciałaby mieć wsparcie psychologiczne w obecnej sytuacji. Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

  • Tylko co piąty uczeń cieszył się z powrotu do edukacji stacjonarnej. Ponad połowa z nich miała tylko negatywne odczucia w związku z tym faktem.
  • Prawie połowa nauczycieli stwierdziła, że ​​powrót do stałej pracy rozbudza ich chęć do pracy. Równocześnie podobny odsetek podawał, że w ostatnim czasie jest więcej dni, kiedy czują się zmęczeni przed pracą.
  • Bezpośredni kontakt z nauczycielem jest bardzo ważny dla ponad połowy uczniów, ale aż 45% uważa, że ​​codzienna obecność w szkole nie jest niezbędna do efektywnej nauki.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w pierwszych dniach po powrocie do internatu. Jej autorami byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Podkreślają, że sposób, w jaki nastąpi powrót do istniejącej szkoły, w dużej mierze wpłynie na sytuację w edukacji w najbliższych latach.

Jeśli chodzi o odczucia towarzyszące powrotom uczniów do szkoły, dominował strach. Przyznało to aż 71 proc. Ankietowani studenci. W kolejnych miejscach (choć znacznie dalej) występowały: niepewność, strach i frustracja. Radość odczuwała 30 procent. Studenci, ulga wynosi mniej więcej jeden na dziesięciu.

W sumie, jak zauważają autorzy raportu, 52 proc. Uczniowie przekazują jedynie negatywne odczucia związane z ich powrotem. W przypadku nauczycieli taki krytyczny stosunek do powrotu do edukacji w pełnym wymiarze prezentuje co piąty badany. Jednocześnie podobno aż 25 proc. studentów i 53 proc. Nauczyciele biorący udział w badaniu chcieliby w tym przypadku otrzymać wsparcie psychologiczne.

Prawie połowa nauczycieli (48%) stwierdziła, że ​​powrót do stałej pracy budzi chęć do pracy. Jednocześnie podobny odsetek (47%) podawał, że w ostatnim czasie jest więcej dni, kiedy czują się zmęczeni przed pracą. Według raportu problem wypalenia zawodowego może dotyczyć nawet 15 proc. nauczyciele.

READ  Euro 2020: co robić, gdy partner ogląda mecze?

Przeczytaj „Władcę Pierścieni” i Jana Pawła II w nowej liście lektur. Są propozycje MEiN

Jak zauważyli autorzy raportu, z badania wynika, że ​​bezpośredni kontakt z nauczycielem jest bardzo ważny dla 58 proc. Uczniowie, w tym ci, którzy po powrocie do szkoły odczuwali jedynie negatywne emocje (43%). Jednocześnie nie wszyscy studenci po okresie kształcenia na odległość widzą cel przejścia na naukę w pełnym wymiarze godzin. Aż 45 proc. uważa, że ​​codzienna obecność w szkole nie jest niezbędna do efektywnej nauki. 55 proc. respondentów zgodziło się, że podczas nauki na odległość nauczyło się samodzielności i odpowiedzialności, a 47 proc. Nauka statyczna jest trudniejsza niż nauka na odległość.

Powodem, dla którego niektórym uczniom trudniej jest kształcenie statyczne, może być mniejsza elastyczność, większy zakres kontroli nad nauczycielami podczas zajęć w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami i czasochłonna nawigacja – mówi dr Jędrzej Witkowski, kierownik Centrum Edukacji Obywatelskiej .

– Z naszych badań wynika, że ​​istnieje również grupa studentów, którzy dobrze przystosowali się do formuły kształcenia na odległość. Dodaje, że deklarują, że nauczyli się samodzielności, a dodatkowy czas wolny wykorzystali na rozwijanie swoich zainteresowań i zainteresowań.

Przeczytaj: Związki zawodowe nauczycieli: najpierw pensje, potem awans

Zdaniem przedstawicieli ośrodka, z raportu wynika, że ​​najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoją szkoły, są: odbudowanie motywacji i zaangażowania uczniów, którzy kładli nacisk na powrót do szkoły, praca nad rozwiązaniem większych niż dotychczas różnic w poziomie wiedzy między uczniami oraz zapewnienie dostępność psychologów i nauczycieli w szkołach Oprócz wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, oprócz odpowiedzi na potrzeby grupy młodzieży ceniącej sobie elastyczność kształcenia na odległość i obecnie sceptycznie nastawionej do powrotu do szkoły.

Podobał Ci się artykuł? Zaangażowany!

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

READ  Fundusze z Ministerstwa Kultury Świętokrzyskiej

Amada Nieblas

"Creador. Erudito del alcohol. Maven web exasperantemente humilde. Escritor malvado. Ninja de la televisión".

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Read also x