Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: Powrót do szkoły ze stresem uczniów

Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej: Powrót do szkoły ze stresem uczniów

Dla ponad 70 proc. po powrocie do szkoły dominującym uczuciem jest stres, a prawie połowa uważa, że ​​nie musi codziennie chodzić do szkoły, aby skutecznie zdobywać wiedzę. Jeśli chodzi o nauczycieli, większość z nich chciałaby mieć wsparcie psychologiczne w obecnej sytuacji. Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

  • Tylko co piąty uczeń cieszył się z powrotu do edukacji stacjonarnej. Ponad połowa z nich miała tylko negatywne odczucia w związku z tym faktem.
  • Prawie połowa nauczycieli stwierdziła, że ​​powrót do stałej pracy rozbudza ich chęć do pracy. Równocześnie podobny odsetek podawał, że w ostatnim czasie jest więcej dni, kiedy czują się zmęczeni przed pracą.
  • Bezpośredni kontakt z nauczycielem jest bardzo ważny dla ponad połowy uczniów, ale aż 45% uważa, że ​​codzienna obecność w szkole nie jest niezbędna do efektywnej nauki.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w pierwszych dniach po powrocie do internatu. Jej autorami byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Podkreślają, że sposób, w jaki nastąpi powrót do istniejącej szkoły, w dużej mierze wpłynie na sytuację w edukacji w najbliższych latach.

Jeśli chodzi o odczucia towarzyszące powrotom uczniów do szkoły, dominował strach. Przyznało to aż 71 proc. Ankietowani studenci. W kolejnych miejscach (choć znacznie dalej) występowały: niepewność, strach i frustracja. Radość odczuwała 30 procent. Studenci, ulga wynosi mniej więcej jeden na dziesięciu.

W sumie, jak zauważają autorzy raportu, 52 proc. Uczniowie przekazują jedynie negatywne odczucia związane z ich powrotem. W przypadku nauczycieli taki krytyczny stosunek do powrotu do edukacji w pełnym wymiarze prezentuje co piąty badany. Jednocześnie podobno aż 25 proc. studentów i 53 proc. Nauczyciele biorący udział w badaniu chcieliby w tym przypadku otrzymać wsparcie psychologiczne.

Prawie połowa nauczycieli (48%) stwierdziła, że ​​powrót do stałej pracy budzi chęć do pracy. Jednocześnie podobny odsetek (47%) podawał, że w ostatnim czasie jest więcej dni, kiedy czują się zmęczeni przed pracą. Według raportu problem wypalenia zawodowego może dotyczyć nawet 15 proc. nauczyciele.

READ  Wyższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 wiąże się z mniejszym ryzykiem psychozy

Przeczytaj „Władcę Pierścieni” i Jana Pawła II w nowej liście lektur. Są propozycje MEiN

Jak zauważyli autorzy raportu, z badania wynika, że ​​bezpośredni kontakt z nauczycielem jest bardzo ważny dla 58 proc. Uczniowie, w tym ci, którzy po powrocie do szkoły odczuwali jedynie negatywne emocje (43%). Jednocześnie nie wszyscy studenci po okresie kształcenia na odległość widzą cel przejścia na naukę w pełnym wymiarze godzin. Aż 45 proc. uważa, że ​​codzienna obecność w szkole nie jest niezbędna do efektywnej nauki. 55 proc. respondentów zgodziło się, że podczas nauki na odległość nauczyło się samodzielności i odpowiedzialności, a 47 proc. Nauka statyczna jest trudniejsza niż nauka na odległość.

Powodem, dla którego niektórym uczniom trudniej jest kształcenie statyczne, może być mniejsza elastyczność, większy zakres kontroli nad nauczycielami podczas zajęć w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami i czasochłonna nawigacja – mówi dr Jędrzej Witkowski, kierownik Centrum Edukacji Obywatelskiej .

– Z naszych badań wynika, że ​​istnieje również grupa studentów, którzy dobrze przystosowali się do formuły kształcenia na odległość. Dodaje, że deklarują, że nauczyli się samodzielności, a dodatkowy czas wolny wykorzystali na rozwijanie swoich zainteresowań i zainteresowań.

Przeczytaj: Związki zawodowe nauczycieli: najpierw pensje, potem awans

Zdaniem przedstawicieli ośrodka, z raportu wynika, że ​​najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoją szkoły, są: odbudowanie motywacji i zaangażowania uczniów, którzy kładli nacisk na powrót do szkoły, praca nad rozwiązaniem większych niż dotychczas różnic w poziomie wiedzy między uczniami oraz zapewnienie dostępność psychologów i nauczycieli w szkołach Oprócz wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, oprócz odpowiedzi na potrzeby grupy młodzieży ceniącej sobie elastyczność kształcenia na odległość i obecnie sceptycznie nastawionej do powrotu do szkoły.

Podobał Ci się artykuł? Zaangażowany!

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

READ  Armia niemiecka w kosmosie. „Wstąp w przyszłość” | Niemcy - Aktualna polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com