Poznań Green Center! Urzędnicy chcą zmienić stare miasto w Poznań!


Więcej zieleni w centrum, lepiej chronione zabytki, nowe skwery i ciągi piesze – to tylko niektóre z zalet nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto” powstającego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. To dokument, który może przynieść rewolucyjne zmiany: zakłada m.in. powstanie Plant Północnych w Poznaniu, odbudowę dawnej synagogi czy Galerii Murów Miejskich. Przeczytaj i zobacz więcej na naszej stronie internetowej.

Projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego to zupełnie nowe spojrzenie na poznańską Starówkę. Prace w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej trwają od 2018 roku, aw czerwcu dokument zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

Organizujemy przepisy planistyczne obowiązujące w centrum miasta. Nowy plan pozwoli nam lepiej zadbać o cenne zabytki i wyeksponować pozostałości murów miejskich. Dzięki temu będziemy mogli także wprowadzić więcej terenów zielonych na starym mieście i stworzyć parki poznańskie. Dzięki temu Poznańskie Centrum stanie się miejscem bardziej przyjaznym nie tylko turystom, ale także wszystkim poznaniakom i kobietom.

Potwierdza to Jacek Djokoviak, Prezydent Poznania.

Raport antenowy 25.05, 10:00

Dzień Matki 2021: Jak wygląda to święto w świecie zwierząt? Odpowiedź badaczy …

Planty Północne Starego Miasta

Głównym założeniem planu „Stare Miasto” jest ochrona terenów zielonych i drzew znajdujących się w centrum Poznania. W tym celu MPU przeprowadziło szczegółową analizę rodzajów terenów zielonych i ich lokalizacji. W efekcie w nowym planie pojawił się rewolucyjny pomysł – Planty Północne dla Starego Miasta. To nowe tereny zielone, śladami dawnych murów miejskich Osady Św. Gottharda na Castle Hill.

READ  Propozycja Bidena dotycząca budżetu NASA na 2022 r. Przyspiesza rozwój nauki i przestrzeni handlowej

Planty podkreślą historyczny charakter tego regionu i zbudują nowe walory urbanistyczne, architektoniczne i turystyczne. Jednocześnie odgrodzą od północy obszar starego miasta i umożliwią budowę nowych budynków na niezabudowanych nieruchomościach wzdłuż ul. Stona.

Nowy projekt zapewnia blisko 30 000 metrów kwadratowych publicznej zieleni. Uzupełnieniem będą tereny zielone na terenach prywatnych – na skwerach i skwerach oraz we wnętrzach osiedli budynków

Dla efektów

Stare Miasto to obszar, który posiada jeden z najważniejszych zabytków Poznania. Wszystkie kwestie związane z ich ochroną zostały przeanalizowane we współpracy z Miejskim Urzędem Ochrony Zabytków.

Cały planowany teren objęty jest ochroną archeologiczną. Oznacza to, że wszystkie prace wykopaliskowe na tym terenie będą podlegały obowiązkowemu nadzorowi archeologów. Stare Miasto objęte jest także wieloma formami obszarowej ochrony konserwatorskiej.

Projekt nowego planu miejscowego uwzględnia nie tylko szczególną troskę o zabytki wpisane do rejestru lub ewidencji gminnej, ale także zapewnia ochronę miejsc, których jeszcze nie ujął. Na przykład pokazuje ścieżkę starożytnych murów miejskich i przydziela specjalne zapisy i aranżacje dla tej przestrzeni, aby podkreślić i chronić pozostałości budynku. Podkreśla również potrzebę ochrony terenu Wzgórza Zamkowego.

Konfiguracja miejska

Układ urbanistyczny starożytnego miasta – to znaczy lokalizacja i wzajemne powiązania między budynkami a małą architekturą (taką jak kształty lub posągi) jest jedną z podstawowych wartości starożytnej przestrzeni miejskiej. Projekt układu charakteryzuje te historycznie zachowane kształty, wymagające ich zachowania i restauracji – na przykład pomniki, fontanny, rzeźby, arkady lub place.

Dla zachowania kompozycji ważne są również akcenty architektoniczne i urbanistyczne oraz akcenty akcentowane w projekcie. Wszystkie te elementy są zaznaczone i chronione w schemacie w celu zachowania wyjątkowości starożytnego miasta Poznania.

Przestrzeń publiczna

Poznański projekt „Stare Miasto” na nowo zdefiniował przestrzenie publiczne. Określano go jako odrębny sposób użytkowania terenu. To najbardziej reprezentacyjne przestrzenie – Stary Rynek, Plac Kolejiaki czy Dziedziniec Ratuszowy, ale także te niewielkie przestrzenie, które dotychczas dopełniają teren ulicy.

READ  Wyższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 wiąże się z mniejszym ryzykiem psychozy

Dzięki temu łatwiej będzie ożywić stare miasto. W niektórych prace zostały już rozwinięte (np. Przebudowa Placu Koligiaki), a inne są na etapie projektów artystycznych (Stary Rynek czy plac, na którym znajduje się pomnik 15. Pułku Poznańskiego).

Większość istniejących domów wielorodzinnych to osiedla odbudowane w latach powojennych. Jest jednak wiele miejsc, w których można postawić nowe budynki (np. Wzdłuż południowego krańca Stone Street) i dodać domy mieszkalne. Projekt układu charakteryzuje te miejsca i precyzyjnie wskazuje warunki, w jakich można budować nowe budynki. Jednym ze szczególnych wyzwań projektowych była urbanistyka ul. Stawnej, która nie została jeszcze objęta żadnym planem miejscowym.

Ruch drogowy i parking

W projekcie planu wskazano nowe ciągi piesze, które wzbogacą obszar Starego Miasta. Niektóre z nich faktycznie działają, podczas gdy inne mają potencjał. Możliwość łączenia mudżahedinów. Kozia z Mudżahedinów. Podgórna. Niemożliwe jest połączenie tych ulic samochodem, ale wzdłuż historycznej ścieżki ul. Koza.

W dokumencie zawarto również koncepcję przebudowy układu tramwajowego przy ul. Solna i zbuduj nowy tor tramwajowy w Mudżahedinie. Zachodni.

Dokładnie przeanalizowano kwestię wyznaczania miejsc parkingowych – m.in. Zbadano czas dla pieszych przybywających na istniejące i planowane parkingi wielopoziomowe na planowanym terenie oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki temu udało się zbudować duży parking podziemny (pod Placem Wielkopolskim).

Najważniejsze miejsca:

Projekt nowego planu – biorąc pod uwagę wyjątkową wartość terenu – wymaga specjalnego podejścia do wybranych części. Zbadano i przeanalizowano wiele zmiennych, skonstruowano modele przestrzenne i oceniono ich wpływ na tkankę historyczną starożytnego miasta. Ostatecznie zidentyfikowano 7 obszarów, które wymagają przekształcenia lub wprowadzenia nowych form urbanistycznych i architektonicznych.


Amada Nieblas

"Creador. Erudito del alcohol. Maven web exasperantemente humilde. Escritor malvado. Ninja de la televisión".

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Read also x