Pansa musi szukać blisko 500 mln zł oszczędności

Pansa musi szukać blisko 500 mln zł oszczędności

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie musiała szukać nawet 500 mln zł oszczędności w latach 2022-2024. Wynika to z nowych celów UE dla wszystkich europejskich agencji żeglugi powietrznej w związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19, powiedziała Magdalena Cucuta z Pakistanu Agencji Prasowej.

  • Na Forum UE w odpowiedzi na nagły kryzys lotniczy w 2020 r. Komisja Europejska zareagowała przyjęciem nowego unijnego rozporządzenia.
  • Obecnie na mocy tego rozporządzenia ustalane są nowe cele UE dla europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej do 2024 r.
  • PAŻP musi liczyć się nie tylko z odbudową ruchu lotniczego do 2024 r., ale także oczekiwanym powrotem po 2024 r. do trendu wzrostowego ruchu powyżej poziomu odnotowanego w 2019 r.

„Pandemia COVID-19 wywołała największy kryzys w historii światowego lotnictwa cywilnego w marcu 2020 r. Po nadzwyczajnym roku 2019, w którym odnotowano rekordową liczbę operacji lotniczych na całym świecie, w tym w Polsce, nowy koronawirus z dnia na dzień doprowadził samoloty Grounding globalnie” – wyjaśniła Magdalena Cúcuta, Dyrektor Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP oraz Szef Zespołu Strategii i Polityki CANSO Europe.

Jak wyjaśniłem, ruch w polskiej i europejskiej przestrzeni powietrznej zatrzymał się i wszystkie podmioty związane z lotnictwem znalazły się w bezprecedensowo trudnej sytuacji.

Kokoka podkreślił, że kryzys pandemiczny zmusił Polską Agencję Żeglugi Powietrznej do poprawy kosztów operacyjnych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i ciągłym inwestowaniu w innowacje.

“Na Forum UE, w odpowiedzi na nagły kryzys lotniczy w 2020 r., Komisja Europejska zareagowała przyjęciem nowego rozporządzenia UE. Teraz, zgodnie z tym rozporządzeniem, nowe cele UE dla europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej mają zostać osiągnięte do 2024 r. ” powiedział Kokuka.

Jak dodała, został on przyjęty 11 maja br. Nowe cele obejmują cztery obszary: bezpieczeństwo, przepustowość przestrzeni powietrznej, środowisko i opłacalność.

READ  Wytyczne dla uczelni dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki

„W pierwszych trzech obszarach, tzw. obszarach operacyjnych, wymagane jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, skrócenie tras lotów i utrzymywanie opóźnień na niskim poziomie – nie więcej niż pół minuty na lot dla całej Unii Europejskiej – przy założeniu, że taki lot ma miejsce. Średnio na przestrzeni trzech krajów” – wyjaśnił Cúcuta.

Podkreśliła, że ​​dla Pansy oznacza to kontynuację dotychczasowych działań mających na celu zmniejszenie opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej i poprawę toru lotu. Wyjaśnił, że oczekiwany poziom opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej nie przekroczy 0,12 minuty na lot.

Cúcuta powiedział, że PAŻP koncentruje się na większym zaangażowaniu we wdrażanie innowacji i nowych technologii w lotnictwie.

„Agencja musi brać pod uwagę nie tylko odbudowę ruchu lotniczego do 2024 roku, ale także prognozowany powrót po 2024 roku do trendu wzrostowego ruchu powyżej poziomu odnotowanego w 2019 roku. Wymaga to niesłabnącego zaangażowania PAŻP we wdrażanie stanu -the-art rozwiązań dla Przygotuj się na nadchodzący nowy rozdział w lotnictwie cywilnym” – powiedział Dyrektor Strategii Pansa i Biura Współpracy Międzynarodowej.

Jak dodała, jest to zarówno wyzwanie, jak i szansa dla agencji na wzmocnienie jej pozycji w czołówce europejskich agencji żeglugi powietrznej.

“Wszystkie te działania i ambicje muszą być realizowane jednocześnie w trudnych czasach kryzysu. Komisja Europejska wyznaczyła również nowe cele dla instytucji finansujących, takich jak PAŻP. Jej koszty do 2024 roku włącznie powinny pozostać niższe od rzeczywistych kosztów ponoszonych w 2019 roku. W zależności od rocznie, będzie to Zmniejszenie tych kosztów, z wyłączeniem inflacji, o 3 do 6 procent w porównaniu z 2019 r.”

W praktyce – dodała – takie redukcje kosztów dla agencji w pesymistycznym scenariuszu oznaczałyby konieczność oszczędności blisko 500 mln zł w latach 2022-2024 i zaznaczyła, że ​​„te szacunki będą aktualizowane w kontekście dalszych rozmów z organizatorami “.

READ  Naucz się nowego języka z aplikacją Babbel Language Learning

Cúcuta przyznał, że dla PAŻP konieczne jest podjęcie dalszych działań w celu maksymalizacji efektywnego wykorzystania jej zasobów. Potrzebne są również dalsze inicjatywy w celu ograniczenia wzrostu kosztów ponoszonych przez Agencję. Podkreśliła, że ​​utrzymanie odpowiedniego poziomu rekrutacji i kwalifikacji pracowników PENSA pozostaje priorytetem.

Według Kukuły cele unijne zostaną uwzględnione w nowym Planie Efektywności Działań Polski na lata 2020-2024 (PSD). Prace nad tym planem planowane są na najbliższe miesiące, tak aby do końca września zrewidowana PSD trafiła do Komisji Europejskiej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju organizacją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pracują 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada również za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz infrastrukturą lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja nadzoruje m.in. system radarowy, urządzenia nawigacji lotniczej, systemy łączności oraz systemy wspomagania lądowania. ne ne ne .

Szukasz magazynu do wynajęcia? Oglądaj reklamy na PropertyStock.pl

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com