Łukasiewicz zmienia krajobraz innowacyjny w Polsce

„Wyzwania Ukasiewicza” – unikalny mechanizm współpracy nauki z biznesem i jednocześnie wizytówka sieci badawczej Łukasiewicza założonej w kwietniu 2019 roku – już po roku swojego istnienia zbiera plony w postaci coraz większej liczby firm zainteresowanych współpracą z Łukasiewiczem. Działania te mają na celu skuteczne przyspieszenie liczby zastosowań innowacyjnych technologii w polskiej gospodarce.

Na co tak naprawdę mogą liczyć przedsiębiorcy? Dzięki Job Challenges System Łukasiewicz może w zaledwie 15 dni przedstawić przedsiębiorcy pomysł rozwiązania jego problemu technologicznego. Przedsiębiorca poszukujący wsparcia Łukasiewicza może rzucić mu wyzwanie poprzez formularz na stronie www.lukasiewicz.gov.pl.

Na początku kwietnia br. Ukasiewicz obchodził drugą rocznicę powstania. Jak na bardzo małą organizację ma z czego być dumna. Przed powstaniem sieci badawczej Łukasiewicz przedsiębiorcy poszukujący naukowego i technologicznego wsparcia dla swojego pomysłu mieli bardzo szeroki system z różnych instytutów. Stworzyło to barierę w uznaniu oferty naukowców i utrudniło kontakt z ekspertami, którzy mogliby pomóc w rozwiązaniu problemu technologicznego.

Powstanie Łukasiewicza umożliwiło stworzenie propozycji biznesowej obejmującej całą hierarchię technologiczną. Udział w organizowanych, sieciowych konkursach zwiększył prawdopodobieństwo otrzymania przez nich środków na finansowanie działań, a także otworzył naukowcom i inżynierom Łukasiewicza możliwość rozwoju w nowych dziedzinach naukowych i komercyjnych.

– Niedostateczne powiązania między instytucjami i organizacjami badawczymi oraz szkolnictwem wyższym i zawodowym pozostają przeszkodą we wdrażaniu innowacji – przyznaje Wojciech Mardzyk, minister stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wyzwaniem pozostaje zwiększenie liczby projektów pilotażowych, które ułatwiają zastosowanie zaawansowanych technologii w gospodarce. To nasz najważniejszy cel, który został jasno określony w zatwierdzonym Narodowym Planie Odbudowy.

Rozwiąż problem za trzy tygodnie

Ukasiewicz dostarcza przedsiębiorstwom kompletne rozwiązania technologiczne. Przykładem systematycznego generowania mechanizmów współpracy nauki z biznesem jest wspomniany już Łukasiewicz Challenge System. W tej formule każda organizacja, dowolnej wielkości i struktury właścicielskiej, może poprzez wypełnienie formularza na stronie www.lukasiewicz.gov.pl zgłosić problem technologiczny, który można rozwiązać realizując projekt B + R.

READ  Melicotica - warsztaty u podstaw rozwoju

Łukasiewicz w ciągu 15 dni roboczych składa bezpłatne, alternatywne propozycje projektów, aby sprostać wyzwaniu, a także rekomenduje zespołom ekspertów oraz zaplecze sprzętowe do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo, jeśli rozwiązaniem wyzwania jest gotowy produkt lub usługa obecna w Łukasiewiczu – np. Wniosek o certyfikację lub testy porównawcze – to dzięki wyzwaniom Łukasiewicza zostanie on zaproponowany przedsiębiorcy w ciągu siedmiu dni roboczych. W ramach wyzwań Łukasiewicza możliwe jest także wskazanie potencjalnego źródła finansowania badań ze środków krajowych i zagranicznych.

Eksperci Łukasiewicz wspierają również ustawianie aplikacji na konkretne zawody.

– Zainteresowanie spektaklem Łukasiewicza przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dość powiedzieć, że w pierwszym kwartale tego roku liczba wyzwań stawianych toukasiewiczowi przez firmy była zbliżona do liczby wyzwań na cały rok 2020, az wyzwań Łukasiewicza od startu programu zrobiliśmy już blisko 400 prezentacji badań, produktów i usług – potwierdza Piotr Dardziński, Head of Network Research Łukasiewicz. Jednak to wciąż nam nie wystarcza. Chcemy rozwijać Łukasiewicza i budować możliwości badawcze, co przełoży się na coraz większą liczbę zastosowań innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Liczby są oszałamiające

W trudnej epidemii 2020 instytuty Łukasiewicza łącznie osiągnęły wynik netto 67,6 mln zł, czyli prawie 20-krotnie w porównaniu z rokiem 2019.

Przy niewielkim spadku przychodów o 0,4%, które wyniosły 1,375 mld zł, ten dobry wynik został osiągnięty dzięki redukcji kosztów o 3,7%. W 2020 roku Instytuty Łukasiewicz otrzymały dotacje w łącznej wysokości 274,75 mln zł oraz dotacje celowe w wysokości 15 mln zł. Łukasiewicz działa w sposób minimalizujący wysiłek przedsiębiorcy i maksymalizujący jego potencjalne korzyści ze współpracy badawczo-rozwojowej.

Zespół jest gotowy na wyzwania

Podczas uroczystego spotkania z okazji drugiej rocznicy powstania, w obecności wicepremiera Jarosława Goena i ministra Vojciecha Mardzyka Łukasiewicz wyróżnił najbardziej zaangażowanych pracowników, otrzymując nagrodę specjalną za projekt COVID i generując najaktywniejszych współpracujących partnerów biznesowych. mu.

READ  Studenckie wręczenie nagród Nobla z udziałem Ministra Edukacji i Nauki - Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nagrody otrzymali: Anna Zerling z Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz oraz Andrzej Noskowiak z Instytutu Technologii Drewna Łukasiewicz, na których stoi najwięcej wyzwań związanych z procesem tworzenia dojrzałej i kompleksowej oferty biznesowo-projektowej oraz zespołu badawczego z Łukasiewicz-Tele i Instytutu Radiotechnicznego. , Ukasiewicz-Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Łukasiewicz-Instytut Polimerów i Barwników w celu zaprojektowania od podstaw i uruchomienia linii do produkcji masek medycznych wyłącznie z polskich surowców.

Dwie firmy współpracujące z Łukasiewiczem zostały nagrodzone w ramach wyzwań Łukasiewicza w kategorii partner biznesowy. Dawton został uhonorowany za odwagę w podejmowaniu wyzwań i umiejętność umiejętnego wykorzystania potencjału polskiej nauki do budowania nowoczesnej polskiej marki, a Steico uhonorowano za konsekwentne trendy i otwartość na innowacje.

– Jako wieloletni pracownik instytutu badawczego zawsze ceniłem sobie możliwość współpracy z przemysłem. Muszę powiedzieć, że wyzwania Łukasiewicza znacznie zwiększają tę możliwość i dają dodatkową wartość, ponieważ łatwiej jest stworzyć spójną i atrakcyjniejszą prezentację niż kilka instytutów – dr hab. Andrzej Noskowiak, Przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wyzwania są różne – takie, które można wykonać stosunkowo szybko i przy bardzo małych budżetach, takie, które wymagają dużo pracy eksploracyjnej, ale także takie, które przekraczają obecne możliwości, aby dostarczyć ofertę w pełni odpowiadającą oczekiwaniom przedsiębiorcy. Potrzebujesz dobrego, trafnego pomysłu, aby rozwiązać problem w wyzwaniu, ale równie ważne – aby go sfinansować. Tu z pomocą przychodzi Łukasiewicz, wspierając finansowanie narzędziami dostępnymi na rynku – dodaje Noskowiak.

Po dwóch latach sieć badawcza Łukasiewicza dynamicznie się rozwija, wspierając przedsiębiorców z różnych branż. Łukasiewicz wykorzystuje swoje zasoby – kompetencje naukowców oraz unikalną w skali kraju aparaturę naukową – na potrzeby przedsiębiorców. Sieć badawcza Łukasiewicz jest w stanie tworzyć innowacje, ale także ulepszać i udoskonalać technologie, które już pracują w firmach, co jest doceniane w wielu różnych branżach.

Czytaj też: GPW zachęca do innowacyjnych biznesów. Pomoże asukasiewicz

READ  Wyższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 wiąże się z mniejszym ryzykiem psychozy

Amada Nieblas

"Creador. Erudito del alcohol. Maven web exasperantemente humilde. Escritor malvado. Ninja de la televisión".

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Read also x