Królowej Nauki nie oszczędzono maturzystom

Królowej Nauki nie oszczędzono maturzystom

W dniu dzisiejszym (5 lipca) Powiatowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przekazała wstępne informacje o wynikach Warmińsko-Mazurskiego Egzaminu Wstępnego. Ostatnio znane są również wyniki egzaminu ósmej klasy. Studenci matematyki mieli sporo problemów. Jak wydostali się mieszkańcy Elbliga?

Wskaźnik zdawalności wojewódzkiej jest niższy niż średnia krajowa

W głównym semestrze (maj 2021 r.) maturę zdało 9597 maturzystów (5809 – liceum; 3788 – technikum). Musieli zdać maturę z języka polskiego, matematyki i wybranego nowożytnego języka obcego.

Z powodu epidemii nie przeprowadzono badań ustnych. Studenci nie byli również „zobowiązani do zdawania egzaminu wstępnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku nowożytnych języków obcych – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym”. Jak zawsze, do testu przystępowały osoby, którym nie udało się go zdać w poprzednich latach lub te, które chciały poprawić swoje wyniki. Pełne wyniki egzaminu maturalnego wraz z dodatkowymi lipcowymi i sierpniowymi terminami zmiany przydziału zostaną opublikowane 10 września.

Prawie 72 procent powiatów zdało egzaminy. Absolwenci szkół średnich (w stanie – 74,5%), tj. 6868 osób (4503 – liceum, 77,5% podejście; 2365 – technikum, 62,4% aplikujących). 1882 osoby mogą dołączyć do nowelizacji 24 sierpnia. 847 absolwentów nie zaliczyło więcej niż jednego przedmiotu, co uniemożliwiło im zdanie matury w tym roku.

najtrudniejszy? W matematyce”

Z czym borykali się w tym roku wojewódzcy absolwenci szkół jako jeden z największych problemów? Co czwarty z nich oblał podstawy matematyki. Wskaźnik zdawalności z podstawowego języka polskiego jest wysoki: 94%, tak samo z angielskiego – 92%. Języki nowożytne inne niż angielski również radziły sobie dobrze, często na 100%. Jednak stosunkowo niewielu absolwentów przystąpiło do tych egzaminów. Najpopularniejsze — niemiecki i rosyjski — mają odpowiednio 82 i 86 procent skuteczności. Trzeba jednak pamiętać, że zdanie matury to jedno, a zadowolenie z wyniku – trochę inne. Zdanie egzaminu z przedmiotu wymaga uzyskania minimum. 30 punktów procentowych.

READ  Wierzymy w naukę wybiórczo. Jakim grupom zawodowym ufamy? [WYWIAD]

– Jednego można dobrze zdawać po polsku bez większych studiów, drugie – z matematyki, a drugie – po angielsku – mówił w rozmowie z portalEl.pl Radosław, absolwent ZSM. Jest jednak kilka osób, które dobrze sobie radzą z matematyką w powiecie, czy to w szkołach średnich, czy technikach. Królowa Nauki pokonała co piątą uczennicę liceum, a prawie jedna trzecia uczniów szkół technicznych poddała się jej.

W Elbligu po raz pierwszy maturę zdało 942 uczniów (475 uczniów – gimnazjum, 467 – technikum). W sumie do matury przystąpiło 1395 uczniów.

Oczami reżyserów

– Z naszych wstępnych wyliczeń wynika, że ​​powinien być dobry – mówi Agnieszka Jurewicz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, o wynikach matury. Reżyser twierdzi, że na 170 osób tylko 3 nie zdały matury. Tutaj problemem okazała się nie matematyka, w której niektórzy absolwenci dostali nawet 100%, ale język polski, w którym mogą być podstawowe błędy wykluczające prace. Każdy z trzech pechowych może kontynuować sierpniową korektę.

– Pozostałe elementy są pięknie dopełnione – potwierdza Agnieszka Jurewicz. – Myślę, że w sierpniu przejdą łatwo – potwierdza. Dodaje, że wyniki matury jak zwykle mogą zaskakiwać, bo jedni uczniowie zdali ją lepiej, inni gorzej niż oczekiwano.

Według dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego dobrze wypadły przedmioty na poziomie podstawowym, polski i angielski, z wynikami przekraczającymi średnią krajową. Jednak ogólne wyniki matury będą nadal opracowywane.

– Gratulacje dla uczniów i podziękowania za lata spędzone w naszej szkole – potwierdza Agnieszka Jurewicz.

– Dopóki nie wystarczy punktów na 100 proc. Swipe dopóki mamy przed sobą cel, a satysfakcja może być umiarkowana — mówi Marius Pachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elbligu. – Nasz wynik w tym roku to 83,3%, czyli jest wyższy niż średnia krajowa dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych – potwierdza.

READ  Wyższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 wiąże się z mniejszym ryzykiem psychozy

Dyrektor ZSM zauważa, że ​​absolwenci, którzy odnieśli sukces, uzyskują satysfakcjonujące wyniki, zwykle przekraczające wymagane minimum.

– To był trudny rok, nawet ponad rok, ale młodzież i nauczyciele stanęli na wysokości zadania – mówi. – Poziom trudności matury ocenia się na różne sposoby, jedni mówią, że było łatwo, inni, że było ciężko, ale wynik jest ważny – komentuje.

Marius Pachanek zapewnia, że ​​ze 150 uczniów szkoły, którzy przystąpili do matury, 25 nie zdało egzaminu, ale 19 mogło go poprawić w sierpniu. Również w przypadku ZSM największa liczba niezdanych testów dotyczy matematyki, czasem polskiej lub angielskiej.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników na poziomie 100%, a są takie wyniki na poziomie zaawansowanym, zwłaszcza w języku angielskim. Są też wyniki powyżej 80 proc. W matematyce lub informatyce – listy reżyserskie. – Na rozszerzeniach są też jednocyfrowe wyniki – przyznaje jednocześnie.

Szczegóły dotyczące wyników wstępnych testów można znaleźć w prowincjiمقاطع Tutaj.

Egzamin ósmej klasy. Najlepsze z Angoli, najgorsze z matematyki

Jakie są wyniki egzaminu ósmej klasy za ten rok? Przypomnijmy, że to obowiązek i nie można tego przegapić. Jednak wyniki mają wpływ na zapisy do szkół średnich.

Język polski w Elplogu opanowało 978 uczniów, średni wynik – 60 proc. 974 studentów matematyki, średni wynik – 49 proc. Angielscy 967 studentów, średni wynik – 69 proc. Niemcy mają tylko 13 kandydatów, średnia to 53%, Rosja – 16, średnia to 63%. Widzisz, kiedy tegoroczni absolwenci szkół podstawowych za kilka lat zdają maturę, to “matematyka” może znów być ich największym zmartwieniem…

Podana jest informacja o wynikach egzaminów ósmej klasy Tutaj.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com