Kolumbijczycy są pewni, że nauka – nauka będzie lepsza w tym roku

Kolumbijczycy są pewni, że nauka – nauka będzie lepsza w tym roku

W czwartej edycji Wskaźnik stanu nauki o Zbadaliśmy stan nauki 3M na całym świecie, postrzeganie ludzi NaukaSprawdzając, jak się czują i myślą o polu i jego globalnym oddziaływaniu. W każdym z 17 krajów, w których był używany, wzięło w niej udział około 1000 osób.

(Możesz być zainteresowany: dlaczego widzimy ludzkie twarze na przedmiotach? Oto, co mówi nauka)

Były to Niemcy, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Kolumbia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja, Włochy, Indie, Japonia, Meksyk, Wielka Brytania, Singapur i Polska. W badaniu przyjrzano się takim kwestiom, jak nadzieja i postrzeganie nauki oraz równość Blisko (w skrócie nauka, technologia, inżynieria i matematyka) Zrównoważony rozwój i wspólne przywództwo.

Wśród wyników uzyskanych dla Kolumbii 90 proc. Ludność kraju ma nadzieję, że dzięki nauce ten rok będzie lepszy, w porównaniu z 87%. Na świecie; A 76 procent Kolumbijczyków skomentowało – w rezultacie pandemiaNaukowcy i klinicyści inspirują nowe pokolenia do podejmowania decyzji o studiach karier związanych z dyscyplinami naukowymi.

88 proc. dodaje do tego bardzo pozytywny obraz nauki i naukowców w opinii publicznej. Kolumbijczycy, którzy wzięli udział w badaniu, ufa nauce 82 proc. Zgadza się, że jeśli ludzie tego nie doceniają, pociągają za sobą negatywne konsekwencje dla naszego społeczeństwa.

(Również: dzisiaj można również zobaczyć koniunkcję Wenus i Marsa)

„To pierwszy rok, w którym The State of the World’s Science odbywa się w Kolumbii i dostarczył nam ważnych informacji, abyśmy wiedzieli, że nauka ponownie pojawiła się w naszym życiu i dała nam nadzieję, że wkrótce wszystko się poprawi. To pozwoliło nam zrozumieć długoterminowy wpływ pandemii na naukowe poznanie i przewidywanie, co pozwoliło nam jako społeczeństwu zrobić krok naprzód, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy jako globalna społeczność – skomentował Louis Palenque.
Prezes i dyrektor generalny 3M Andes.

READ  Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. systemu wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli - Ministerstwo Edukacji i Nauki

Potrzebujesz więcej uczonych

Badanie ujawniło również, że różnorodność w STEM jest nadal kwestią wymagającą uwagi. 92 procent respondentów zgodziło się, że więcej osób jest potrzebnych do udziału w dziedzinach nauki, a 89 procent, że ważne jest zwiększenie różnorodności i włączenia w dyscypliny STEM.

W tym miejscu większość respondentów (80%) zgodziła się, że niereprezentowane grupy nie mają równych szans studiowania karier STEM i wskazała, że ​​wsparcie dla prywatnej inicjatywy jest konieczne do generowania zasobów, które wzbogacają uczących się. klapka.

Nauka i środowisko

Jeśli chodzi o oś zrównoważonego rozwoju, badanie wykazało, że dziewięciu na dziesięciu Kolumbijczyków jest teraz bardziej świadomych ekologicznie w wyniku pandemii, a zanieczyszczenie oceanów i powietrza, dostęp do wody pitnej i klimat są głównymi priorytetami nauki. one się zmieniają.

Podobnie badania wykazały, że transgraniczne i międzysektorowe wysiłki na rzecz postępu naukowego są niezbędne, aby sprostać głównym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem, takim jak pandemie, zmiana klimatu oraz edukacja w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

(Również: Lightning zabija 16 osób podczas robienia selfie w Indiach)

W rzeczywistości 93 procent Kolumbijczyków zgodziło się, że kraje powinny współpracować, aby znaleźć oparte na nauce rozwiązania, które pomogą złagodzić główne problemy na całym świecie, w porównaniu z 91 procentami na całym świecie.

Wreszcie badanie wykazało, że Kolumbijczycy uważają naukę za kluczowy składnik, dzięki któremu kraj staje się silniejszy i lepszy. 83% ankietowanych stwierdziło, że gospodarka kraju mogłaby się poprawić, gdyby więcej osób zdecydowało się na studia
Zawody związane z nauką, technologią, inżynierią i matematyką.

pisanie naukowe

Więcej wiadomości naukowych

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com