Farid: Teza o ukrywaniu wydatków skarbu państwa i długów nie jest w rzeczywistości popierana

Farid: Teza o ukrywaniu wydatków skarbu państwa i długów nie jest w rzeczywistości popierana

Wydatki budżetowe i długi Skarbu Państwa są informacją publiczną i publicznie dostępną, a teza o ich ukryciu nie ma większego uzasadnienia – napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów opublikowanym w czwartek do raportu Najwyższego Sądu Kontroli.

Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek swoje stanowisko w sprawie sprawozdania Urzędu Nadzoru Finansowego z wykonania budżetu.

“Wydatki budżetowe i długi Skarbu Państwa są informacjami jawnymi i publicznie dostępnymi. Dlatego teza o ich ukryciu nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, zwłaszcza w świetle pozytywnych ocen NIK w zakresie wykonania budżetu w 2020 r. i w lat” – napisał w stanowisku MF.

Ministerstwo Finansów stwierdziło, że statystyki i prognozy dotyczące wartości długu publicznego w Polsce są publikowane według dwóch definicji długu obowiązujących w Polsce: krajowej (opartej na obowiązujących przepisach prawnych i konstytucyjnych) oraz unijnej (która ma charakter inwentarzowy i operacje otwartego indeksu instytucji zaklasyfikowanych do sektora publicznego). rząd).

Ministerstwo Finansów stwierdziło również, że “dane dotyczące zadłużenia w obu metodologiach są szczegółowe i wiarygodne”.

“Co kwartał Ministerstwo Finansów publikuje informacje o wysokości zadłużenia według obu definicji obowiązujących w Polsce. Dane dotyczące budżetu państwa i jego wykonania, większość planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (m.in. rządowe fundusze celowe) a sprawozdania z realizacji są łatwo dostępne między innymi na stronie Ministerstwa Finansów” – napisano w komunikacie prasowym wydanym przez Ministerstwo Finansów.

Stanowisko Ministerstwa Finansów informowało również, że tzw. instytucja prowadzi niedokończone wydatki w budżecie państwa od 1999 r. i podobnie jak w 2020 r. w podobny sposób wpłynęła na realizację deficytu budżetu państwa w poprzednich latach. Wydatki, których realizacja została przedłużona na kolejny rok, ujęte są w Kodeksie Budżetowym – a więc mieszczą się w maksymalnym poziomie deficytu budżetowego.

“Sytuacja epidemiologiczna była bardzo dynamiczna, podobnie jak zmieniające się w czasie czynniki wpływające na zdolność realizacji poszczególnych zadań i realizowania wydatków. Przyjęto podejście kompleksowe, które co do zasady nie ogranicza możliwości umieszczenia zadań w wykazie. zadań, które nie wygasają. Wydatki. Włączone. Od sprawnej kontynuacji zadań w 2021 r. w postaci niedokończonych wydatków, z uwzględnieniem bezpieczeństwa budżetu państwa “- napisano w oświadczeniu Ministerstwa Finansów.

READ  Szymon Hołownia: PO mówi o usunięciu PiS. Pytanie o PiS - Ruch Polska 2050

Ministerstwo Finansów wskazało, że w celu wzmocnienia reguł fiskalnych i ich dyscyplinarnego wpływu na finanse publiczne w najbliższych latach reguła stabilizacji wydatków zostanie rozszerzona o wydatkowanie państwowych funduszy celowych, w tym Funduszu Solidarności.

“Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw jest obecnie rozpatrywany w Sejmie. Proponujemy również, aby od projektu ustawy budżetowej na 2022 r. stosować wspólną unijną metodologię w zakresie wyników sektora fiskalnego, która będzie globalna i spójna. ze wszystkimi krajami UE przedstawia stan finansów publicznych ”- napisało Ministerstwo Finansów w komunikacie prasowym.

Resort podał też, że we wszystkich krajach UE recesja spowodowana ubiegłorocznym zamrożeniem gospodarki i działaniami antykryzysowymi znacząco zwiększyła deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

“Nasza filozofia pracy jest zgodna z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który podkreśla, że ​​kraje posiadające przestrzeń fiskalną powinny z niej korzystać. Mamy taką przestrzeń. Wszystkie kraje UE stosują politykę budżetową w latach 2020-22 bez ograniczeń rekomendowanych przez UE w Komisja Europejska Polska Prowadząc politykę budżetową wspierającą wzrost gospodarczy, wiosną wszystkie główne agencje ratingowe potwierdziły wysokie ratingi inwestycyjne Polski (A- dla S&P, Fitch i A2 dla Moody’s) z perspektywą stabilną.”

Resort podał, że raport NIK opiera się na strategii zarządzania długiem na wrzesień 2020 r., “której prognozy są obecnie nieaktualne”.

“Wszystkie rzeczywiste wskaźniki makroekonomiczne okazały się znacznie lepsze niż prognozy z zeszłego roku, a dług był niższy. Aktualne prognozy zadłużenia patrz APK (Aktualizacja Planu Konwergencji) przesłany do Brukseli w kwietniu 2021 r.” – napisał w komunikacie prasowym.

Podała również, że w 2020 r. dług publiczny wyniósł 47,8%. Produkt krajowy brutto według definicji krajowej to 57,5 ​​proc. PKB zgodnie z definicją Unii Europejskiej. Zadłużenie Polski było znacznie niższe niż całej Unii Europejskiej (90,7%) i strefy euro (98%). Również wzrost długu publicznego w kryzysie w 2020 roku był w Polsce niższy (11,9% PKB) niż średnia UE (13,2% PKB). Polska jest jednym z 13 z 27 krajów Unii Europejskiej, które spełniają tzw. standard z Maastricht dotyczący 60% relacji długu do PKB.

READ  Pansa musi szukać blisko 500 mln zł oszczędności

“Struktura długu publicznego jest bezpieczna. Zgodnie ze strategią zarządzania długiem potrzeby pożyczkowe finansowane są głównie na rynku krajowym, co służy ograniczeniu ryzyka kursowego. Koszty obsługi długu sektora publicznego są również niższe w Polsce (1,3% PKB). ).) w 2020 r.) średniej unijnej (1,4%)” – napisano na stanowisku Ministerstwa Finansów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

exabeta.com